In een meer algemeen boek over ons land, de Beschrijving der Vereenigde Nederlanden, werd in 1775 ook De Bilt opgenomen. De auteur W.A. Bachiene  was hoogleraar sterrenkunde en aardrijkskunde in Maastricht en gebruikte voornamelijk informatie die de bekende Duitse geograaf A.F. Büsching (1724 – 1793) eerder verzameld had voor zijn Grosse Erdbeschreibung. Afbeelding: Anton Friedrich Büsching.

In het lijvige en meerdelige boekwerk werden een paar van de gebruikelijke aspecten van het dorp genoemd, zoals de abdij van Oostbroek die nu vervangen was door een landhuis en het afgebroken Vrouwenklooster. Ook wordt de ambachtsheerlijkheid van de heren van Ewijk genoemd.

Meer opmerkelijk is de aandacht voor de rol die De Bilt speelde als doorgangsplaats voor rijtuigen en postwagens van Utrecht naar andere plaatsen zoals Deventer, Zutphen, Arnhem en Nijmegen. Hier spreekt de echte geograaf. In het dorp stond volgens de schrijver een stenen kruis ter herinnering aan de doodslag die Walraven van Brederode  in 1457 pleegde op twee Haarlemse bestuurders.

DAB

 

Literatuur:

W.A. Bachiene, Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk, deel 2, Amsterdam en Utrecht 1775.