Deze kaart is in 1675 gemaakt door landmeter Bernard de Roy uit 1675. (Nationaal Archief, OSK U11 A52-20-3, foto Anne Doedens.)

Deze kaart werd gemaakt met het oog op de plannen om een kanaal tussen Utrecht en de Zuiderzee te maken (zie: https://onlinemuseumdebilt.nl/maartensdijk-en-de-bilt-als-zeehaven/). Op deze kaart is de locatie van het bisschoppelijk jachtslot, schuin tegenover de dorpskerk, onjuist aangegeven. Men klikke voor de juiste lokatie van het jachtslot de link aan naar kaart nr. 15: waar lag Toutenburg? De volgende kaart kan men zien door aan te klikken: nr. 16: land langs de Maartensdijkseweg in 1684.

AD